โรงเรียนสอนนวดสปา


เรียนนวดไทย นวดสปา ที่พักฟรี มีงานรองรับ การเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน จบแล้วมีงานรองรับทั้งในและต่างประเทศ

เรียนนวดสปา เรียนนวด หลักสูตรมาตรฐานอุปกรณ์ทันสมัย มีการรองรับหลักสูตรการสอนนวด เรียนนวด เรียนสปา ระยะสั้นในราคาถูก มีที่พักฟรี เรียนจบรับใบประกาศ 2 ภาษา เหมาะสำหรับผู้ทีหางานใหม่ อาชีพเสริม หารายได้พิเศษ เปิดร้านนวดเอง เรียนนวด 3900 บาท (ที่พัก และข้าว ฟรี, มีใบประกาศ, จบมีงานทำทันที


Visitors: 11,549