โรงเรียนสอนนวดแก้อาการ

เรียนนวดแผนไทย เป็นการนวดเพื่อรักษาและบรรเทาอาการต่างๆ แก้อาการ และ รักษาโรค สอนนวดแก้อาการ สอนนวดแก้อาการ,สอนจัดกระดูก สอนครอบแก้ว สอนนวดแก้อาการปวดหลังข้อพับเข่า ปวดพับเข่า จัดกระดูก สอนการนวดแก้อาการ (นวดจับเส้น) ตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทย.Visitors: 11,549